Odvetnik

Odvetnik je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno.

Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij.

Odvetnik pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik.

Osnovni podatki o pisarni:

Odvetnik Pavel Zajc
Kersnikova ulica 3
1000 Ljubljana, Slovenija (zemljevid)
Telefon: +386 1 433 05 58
Mobitel: +386 64 160 874
Fax: +386 1 431 30 37
E-naslov: pavel.zajc@amis.net
Davčna številka: SI 20236816
Matična številka: 1299140
TR: 03100-1000096678
odprt pri SKB, d.d.