Odvetniška pisarna se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarja s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb.

Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Naslov:
Odvetnik Pavel Zajc
Kersnikova ulica 3
1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt:
Telefon: +386 1 433 05 58
Mobitel: +386 64 160 874
Fax: +386 1 431 30 37
E-naslov: pavel.zajc@amis.net
Drugi podatki:
Davčna številka:
SI 20236816
Matična številka: 1299140